YURTDIŞINDA BOŞANMA KARARININ TANINMASI "TENFİZ" İŞKENCESİNE SON!

YURTDIŞINDAKİ BOŞANMA KARARLARININ TANINMASINDA KOLAYLIK!
TENFİZ İŞKENCESİ BİTİYOR

Yabancı mahkemeler tarafından verilen boşanma kararları bundan böyle, yurtdışındaki Türkiye Cumhuriyeti’nin konsoloslukları tarafından kabul edilecek.

Bir diğer deyişle, yurtdışındaki adli mercilerde evlilikleri sona erdirilen Türk vatandaşlarına ilişkin boşanma kararları, tarafların birlikte veya vekilleri aracılığıyla müracaat etmeleri halinde, yargı kararına gerek olmaksızın, valilikler kadar yurtdışındaki T.C. konsoloslukları aracılığıyla, Türkiye tarafından da doğrudan tanınmış olacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan konuya ilişkin yönetmelik sayesinde, yabancı mahkemelerin verdiği boşanma kararlarının (TENFİZ) Türk makamları tarafından tanınması için, artık Türkiye’de yeni bir mahkeme açılmasına gerek kalmıyor.

Yeni yönetmeliğin yurtdışındaki T.C. başkonsolosluklar kadar, Türkiye’de valilikler bünyesindeki İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü’ne) ulaşmasıyla birlikte, başvuran kişilerin, başka ülkelerdeki mahkemelerde alınmış boşanma kararları tanınmaya başlayacak. 

Boşanma kararlarında; velayet, iştirak nafakası, çocuk ile kişisel ilişki kurulması, mal rejimi ve tazminat gibi tenfize konu olan hükümlerle ilgili ise, yetkili mahkemelere kararın tanınması veya tenfizi için ayrıca dava açılabilecek.

Sözkonusu uygulama, boşanmasını tanıtmak isteyen kişilere gerek mali, gerek zaman açısından önemli bir kolaylık sağlayacak ve aynı kişilerin yeniden evlenmesinin önündeki tüm engelleri de kaldırmış olacak.

Müracaat kapsamında yurtdışındaki adli mercilerin verdiği boşanma kararı nüfus kütüğüne tescil edilecek. Başvurunun ardından nüfus kütüklerindeki "evli" ibaresi "boşanmış" olarak değiştirilecek.

Tarafların veya vekillerinin birlikte müracaat etmemeleri halinde ise, mevcut düzenleme kapsamında yurtdışında verilen boşanma kararları için tanıma-tenfiz davası açılması yine zorunlu olacak.

Bu düzenlemenin sadece boşanma kararlarını kapsadığı, velayet, mal paylaşımı ve tazminat gibi diğer kararlarda ise yürürlükteki tanıma-tenfiz davalarının açılmasının zorunlu olacağı öğrenildi.

Bilindiği gibi, yurtdışında boşanan Türk vatandaşlarının boşanma kararlarının Türkiye'de tanınmasına yönelik sorunun giderilmesi için Adalet Bakanlığı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı tarafından yürütülen 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda değişikliği öngören çalışmalar geçen yıl başlamıştı.

Toplum Gazetesi/ALMANYA (Haber: 8 Şubat 2018)

HABERLER