"Engelimiz, Yüzümüzde midir YoksaYüreğimizde mi?"

„İNSANLARIN ENGELİ, YARASI, ASLA YÜZÜNDE DEĞİL; YÜREĞİNDEDİR“

Bugün 3 Aralık. BM’nin bundan tam 25 yıl önce ilan ettiği ve engelli insan ve engelli yaşam ekseninde dikkat çekmeyi hedeflediği çok özel bir gün.

Yani Birleşmiş Milletler’in dünyada engelli insanların hayatlarını, engelsiz yaşayanlara hatırlatmayı, onların konumları üzerine birazcık düşünme, empati kurma ve onlarla dayanışma ruhunu güçlendirmeyi hedefleyen bir gün.

Aslında böylesi toplumsal ve insani gerçekler, öyle bir güne sığdırılacak, bir gün ile geçiştirilebilecek mesele değildir. Ancak, hayatın böylesine keşmekeşliği, karmaşıklığı ve elbette giderek artan vurduymazlık gerçeği karşısında, „hiç yoktan iyidir“ diyor insan. Teselli buluyor.

„3 Aralık - Dünya Engelliler Farkındalık Günü“ ve her yıl yine bu tarihte, çeşitli açıklamalar yapılıyor, eylemler gerçekleştiriliyor ve geleceğe yönelik programlar, hedefler açıklanıyor.

Belki ertesi gün bütün bunlar unutulup, yine insanlar birbirine, kolaylaştırıcı olmak yerine, bir şekilde engel olmaya devam ediyor.

Ama hiç olmazsa, böylesi bir farkındalık çabası bile, insanı bir parça da olsa, umutlandırıyor.

Engelsizlerin yılda belki bir kez hatırladığı bu özel engelli konumda bizzat bulunanlar ise, hemen her gün sınırlı ve zorlu yaşamlarıyla, farkındalık yaratmaya çabalıyor, çırpınıyor. Aslında onların çok farklı birşey yapmasına gerek yok. Zaten, yaşam onu gösteriyor bizlere.

Çoğu kez anlık görüp, geçiyoruz belki. Belki de hiç farkında bile olmuyoruz.

Unutmayalım; bu evrende herkesin, her canlı varlığın bir değeri, bir yaşama hakkı vardır.

Hem de kim olursa olsun ve ne olursa olsun.

Yaşama hakkı, bir demokrasi bilinciyle ölçülür bence.
Yani o bilinçle, dayanışma ve empati duygusu bir toplumda ya yükselir, ya düşer.

Yine unutmayalım ki;
İnsanların engeli, yarası, yüzünde değil; yüreğindedir.

Bunu hissedemiyorsak, galiba engelsiz bizler de, aslında yürekten engelliyiz.

Ne yazık ki, bunun, yani kendi engelimizin hala farkında değiliz.

Mehmet CANBOLAT Yorumladı.
Toplum Gazetesi/ALMANYA (YazıYorum: 3 Aralık 2018)

HABERLER