DİTİB ALMANYA, "CASUS İMAMLAR" İDDİASINDAN RAHATSIZ

Almanya’daki DİTİB Teşkilatı, “CASUS İMAMLAR İddiası”ndan Rahatsız!


Kısa adı DİTİB olan Diyanet İşleri Türk İslam Almanya yönetimi, teşkilat hakkında son aylarda ardarda gelen ve kamuoyunda tartışmalara yol açan olumsuz açıklama ve iddialar başta olmak üzere, bir dizi konunun ele alındığı genel iştişare toplantısını Ettlingen şehrinde gerçekleştirdi.


Bu toplantıda, eyalet birliklerinden gelen temsilci yöneticiler, Köln’deki genel merkezin son “casusluk” ve başka inanç gruplyarına yönelik çirkin sözlerin sarfedildiği yolundaki iddialar konusunda yaptığı genel açıklamaya destek verildi.


Toplantıda, DİTİB Genel Merkezi yöneticileri ile, eyalet birimlerinden temsilcilerin olduğu toplantıya ayrıca, yine eyaletlerden sorumlu din hizmetleri ataşeleri de katıldı.


Toplantıda gündemli konular, teşkilat ilişkileri, 2017 yılında yapılacak faaliyetler, eğitim çalışmaları ve DİTİB ile ilgili yapısal değişiklik ihtiyaçları çeşitli boyutlarıyla ele alındı. Konuya ilişkin ortak açıklama ise şöyle:


1. DİTİB cami derneklerinde görev yapan partner kuruluş ve dini referans kaynağı olan Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı imamlar ile ilgili tartışmalara dair 03/02/2017 tarihinde DİTİB tarafından yapılan açıklamanın desteklendiği,


2. Dini alanda partner ve referans kuruluşu olan Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte yürütülen hizmet ilkelerinin daha netleştirilerek bu ilkelerin titizlikle uygulanmasının sağlanması,


3. Uzun yıllardır dini ve sosyal alanda çok yapıcı hizmetler yürüten DİTİB’e yönelik eleştirilerin yıpratıcı bir kampanyaya dönüşmesinden üzüntü duyulduğu,


4. DİTİB’in, bağlı cemiyetlerin ve eyalet birliklerinin hizmetlerini şeffaf ve sosyal hayata katkı sağlayacak şeklinde yürütmeye devam edeceği,


5. Gelecekte problemlerin aza indirilmesi ve daha iyi hizmetler yürütmek için ihtiyaçlar doğrultusunda yapısal değişikliklerin yapılmasına yönelik çalışılmasının uygun olacağı,


6. Federal ve Eyalet hükümetleriyle sürdürülen ortak çalışmaların yürütülmesinin önemli olduğu ve bu konuda kesintilerin ve atılacak geri adımların toplumda hayal kırıklığı ve tamiri mümkün olmayacak olumsuz etkiler oluşturacağı,


7. Diğer din ve inanışlara karşı her türlü şiddet ve nefret söylem ve eyleminin (örneğin Yahudilik veya Hıristiyanlık düşmanlığı konusunda) kurum prensiplerine uymadığı ve DİTİB olarak bu tür söylem ve eylemlere izin verilmeyeceği,


8. Toplumsal barışımızı ve birlikteliğimizi tehdit eden genel bir problem olan popülist yanlış söylem ve yaklaşımların sosyal barışımıza zarar verdiği, bu konularda işbirliği partnerlerimiz ile birlikte çalışmaya etkili bir şekilde devam edileceği,


9. Din Görevlilerinin toplumda saygın ve güvenilir kişiler olduğu, insanların birlikte barış içerisinde yaşamalarına olumlu katkı sunduğu, müslüman dini hayatının vazgeçilmez unsurları olduğu, bundan hareketle onların görev alanıyla ilgili şüphelerin doğmaması gerektiği ve hatalı davranışlara müsamaha ve müsaade edilmeyeceği,


10. Federal birliğimizin, eyalet birlikleri ve dernekleriyle olan gönül, hizmet ve yapısal güçlü bağlarının devam edeceğini, kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.


Bu arada, DİTİB’in iddialara yönelik bu açıklaması, Alman kamuoyunda yetersiz bulundu ve Yeşiller ile sol Parti’den Federal Meclis sözcüleri, “DİTİB, bu yeni açılımı ile, iddiaları dolaylı da olsa doğruluyor. Ancak bu yetersizdir. Sözkonusu casus imamlar konusunda tüm bilgileri, Alman makamları ile paylaşmak zorundadır” dedi.


Bilindiği gibi DİTİB teşkilatı, birçok eyalette, Alman okullarında Almanca İslam din bilgisi derslerinin müfredatını belirlemek ve ders öğretmenini önermekle sorumlu bulunuyor ve bu proje bugüne kadar, DİTİB ile eyalet hükümetleri arasında örnek bir proje olarak gösteriliyordu.


DİTİB bünyesindeki imamların, Almanya’daki Türk toplumu içinde Erdoğan’a ve AKP’ye muhalif gruplar aleyhine muhbirlik yaptığı iddiaları ile zor günler geçiren DİTİB’in, bölge hükümetleri ile başarıyla uyguladığı tüm proje ilişkilerinin askıya alınması da talep ediliyor.


Toplum Gazetesi/ALMANYA: (Haber: 6 Şubat 2017)

HABERLER