Almanya'da Vergi Mükellefi Türkler İçin Önemli Uyarılar

Vergi Uzmanından Önemli Hatırlatmalar

Almanya’da göçmenlerin, vergi mevzuatına yeterince hakim olamaması nedeniyle, her yıl milyarlarca Euro para, Maliye’nin kasasında kalıyor ve vergi mükellefleri bu imkanı değerlendiremiyor. Sözkonusu haklar, vergi mevzuatına uygun hareket edilmediği, gerekli işlemin zamanında yapılmamasından ötürü, vergi iadesi olarak vatandaşa geri havale edilmiyor.

Frankfurt Vergi Denkleştirme Derneği Tican e.V. Başkanı Asım Tozoğlu, Türk vergi mükelleflerinin de, bu ülkedeki hak ve sorumlulukları konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığını söylüyor. Alman vergi mevzuatında vergi mükellefleri için, gerekli belgelerin hazırlanması ve zamanında başvuru halinde bir dizi hakların olduğuna işaret eden Tozoğlu, özetle şu bilgileri veriyor:

„...2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait vergi denkleştirme işlemleri geç yapıldığından dolayı eğer vatandaş alacaklı ise devlet % 6 oranında faiz vermektedir. Vatandaşın borçlu çıkması halinde ise, devlet aynı oranda alacağı paranın üzerine faiz hesaplayıp istemekle kalmayıp, bir de gecikme ve ihmal zammı ilave etmektedir. İnsanların medeni hali ve kazanç miktarları vergilendirmede önemli rol oynar. Bekar kimseler 1. sınıfla, dul veya boşanmış kimseler çocuk sahibi ise 2. sınıfla, evliler 3., 4 , 5 sınıfla vergiye tabidirler. İş verene vergilendirme sınıfını ibraz etmeyenler veya ikinci bir yedek işte çalışanlar ise 6. sınıf vergilendirmeye tabi tutulullar. Genellikle 3 ve 5 sınıfla çalışan eşl er arasında gelir farkından dolayı vergi denkleştirme işlemlerinde devlete geri ödeme durumu ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı bu durumda olan ailelerin mutlaka vergi denkleştirmelerini zamanında yaptırmaları gerekir.“

Asım Tozoğlu ayrıca, Türkiye Sosyal Sigortalar Kurumu’na ödenen „borçlanarak emekli olma“ paralarını Alman maliyesinden masraf olarak düşüldüğünü ve bunun kaçırılmaz bir fırsat olduğunu hatırlatıyor ve: „yatırılacak paraların ikiye bölünerek yatırılması sayesinde, vergi mükellefleri, bir taşla iki kuş vurmuş olur“ diyor. Tozoğlu daha sonra, tamirat masraflarının yanısıra, „Elterngeld“ denilen ödentinin de ikiye bölünmesinin vergi denkleştirmesinde mükellef lehine bir tercih olduğunu da sözlerine ekliyor. Asım Tozğlu ayrıca şu önemli bir uyarıda da bulunuyor:

1. Paralı çıkış alanlar hiç vakit kaybetmeden danışmanlarına son hesaplamayı yaptırsınlar. 2. Türkiye de bakımlı kişileri olanlar da, gönderdikleri paraları kontrol edip, son havalelerini yapsınlar 3. Türkiye bakımları için 2019 yılı başında başlangıç için az da olsa, ocak ayında havale yapsınlar. Vergi Uzmanından Önemli Hatırlatmalar Almanya’da göçmenlerin, vergi mevzuatına yeterince hakim olamaması nedeniyle, her yıl milyarlarca Euro para, Maliye’nin kasasında kalıyor ve vergi mükellefleri bu imkanı değerlendiremiyor. Sözkonusu haklar, vergi mevzuatına uygun hareket edilmediği, gerekli işlemin zamanında yapılmamasından ötürü, vergi iadesi olarak vatandaşa geri havale edilmiyor.

Frankfurt Vergi Denkleştirme Derneği Tican e.V. Başkanı Asım Tozoğlu, Türk vergi mükelleflerinin de, bu ülkedeki hak ve sorumlulukları konusunda yeterince bilgi sahibi olmadığını söylüyor. Alman vergi mevzuatında vergi mükellefleri için, gerekli belgelerin hazırlanması ve zamanında başvuru halinde bir dizi hakların olduğuna işaret eden Tozoğlu, özetle şu bilgileri veriyor:

„...2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait vergi denkleştirme işlemleri geç yapıldığından dolayı eğer vatandaş alacaklı ise devlet % 6 oranında faiz vermektedir. Vatandaşın borçlu çıkması halinde ise, devlet aynı oranda alacağı paranın üzerine faiz hesaplayıp istemekle kalmayıp, bir de gecikme ve ihmal zammı ilave etmektedir. İnsanların medeni hali ve kazanç miktarları vergilendirmede önemli rol oynar. Bekar kimseler 1. sınıfla, dul veya boşanmış kimseler çocuk sahibi ise 2. sınıfla, evliler 3., 4 , 5 sınıfla vergiye tabidirler. İş verene vergilendirme sınıfını ibraz etmeyenler veya ikinci bir yedek işte çalışanlar ise 6. sınıf vergilendirmeye tabi tutulullar. Genellikle 3 ve 5 sınıfla çalışan eşl er arasında gelir farkından dolayı vergi denkleştirme işlemlerinde devlete geri ödeme durumu ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı bu durumda olan ailelerin mutlaka vergi denkleştirmelerini zamanında yaptırmaları gerekir.“

Asım Tozoğlu ayrıca, Türkiye Sosyal Sigortalar Kurumu’na ödenen „borçlanarak emekli olma“ paralarını Alman maliyesinden masraf olarak düşüldüğünü ve bunun kaçırılmaz bir fırsat olduğunu hatırlatıyor ve: „yatırılacak paraların ikiye bölünerek yatırılması sayesinde, vergi mükellefleri, bir taşla iki kuş vurmuş olur“ diyor. Tozoğlu daha sonra, tamirat masraflarının yanısıra, „Elterngeld“ denilen ödentinin de ikiye bölünmesinin vergi denkleştirmesinde mükellef lehine bir tercih olduğunu da sözlerine ekliyor.

Asım Tozğlu ayrıca şu önemli bir uyarıda da bulunuyor: 1. Paralı çıkış alanlar hiç vakit kaybetmeden danışmanlarına son hesaplamayı yaptırsınlar. 2. Türkiye de bakımlı kişileri olanlar da, gönderdikleri paraları kontrol edip, son havalelerini yapsınlar 3. Türkiye bakımları için 2019 yılı başında başlangıç için az da olsa, ocak ayında havale yapsınlar. Son zamanlarda maliyelerden eski yıllarının işlemlerini yaptırmayanlar için uyarı mektupları geliyor. Bu yıl, 2012 yılından ve hatta 2011 yılından itibaren 2017 yılı işlemi dahil bütün yılların acil işleminin yapılması istenmektedir. Zamanında işlemleri yapılmayan her geçen yıl için hem gecikme zammı (gecikilen süreyle ve gelirin miktarıyla orantılıdır),hem % 6 gibi yüksek oranda gecikme faizi ödenmek zorunludur. Devlet bilgisayar sistemi sayesinde kimlerin ve ne zamandan beri vergi denkleştirme işlemini yaptırmadığını tespit ederek uyarı mektubu gönderiyor. Uyarıya duyarsız kalanlara ceza keserek hatırlatmaktadır. Buna da duyarsız kalanların gelirleri tahmin ederek, eski yılların sonuç bildirimlerini adreslerıne postalamaktadır. Çoğu aileler maalesef buna da kayıtsız kalınca, banka hesaplarına el koyma veya işverenleri nezdinde maaşlarına kısmen el koymaya kadar gidiliyor. Bu da acı sonuçlar doğurmaktadır.

Öyle ki, gecikme faizleri ve gecikme zamları zamanla binlerce Euro’yu bulmaktadır...“ SGK ya yatırılan miktarın ikiye bölünmesi Uzun yıllardır okurlarımıza Türkiye Sosyal Sigortalar kurumuna yatırdıkları,' borçlanarak emekli olma' paralarını Alman maliyesinden masraf olarak düşüldüğünü ve bunun kaçırılmaz bir fırsat olduğunu dile getiriyoruz. Sene sonunun yaklaşmasından dolayı adeta bir yılbaşı hediyesi var şu anda. O da yatırılacak paraların ikiye bölünerek yarırılması sayesinde bir taşla iki kuş vurma olayıdır. Bu günlerde SSK veya SGK’dan gelen borçlanma yazısı elinde olan kimseler, tahakkuk edilen miktarı 90 gün içerisinde ödemek zorunda bulunuyor. Örnegin yazı 1 Aralıkta gelmişse Şubat 2019 sonuna kadar yatırabilirler. Eğer okuyucumuz 2018 yılında paralı çıkış sebebiyle yüklü miktarda vergi ödemişse, SSK parasının hepsini bu yıl içinde yatırmasını salık veririz. Geçen yıllarda bizzat şahit olduk ki, SSK’ya yatırılan örneğin 20000 (yirmibin) Euro çıkış parasından kesilen vergi yükünden dolayı yirmibin Euro geri alınmıştır. Diğer yandan ortalama geliri olan bir ailede örneğin 40000 Euro geliri ve 5000 Euro vergi kesintisi olan bir ailenin 20000 Euro’yu bu yılda yatırması halinde. parasının hepsini alması mümkün olabilir. Eğer paranın yarısını bu yıl, diğer yarısını da gelecek yıl yatırması halinde, ailenin örneğin 8000 Euro vergi iadesi alması mümkündür.

(Tabii ki bu rakamlar tahmini rakamlardır) Uzmanınıza hesaplatmadan miktarları kendiniz belirlemeyiniz. Ya SSK ya para yatırma fırsatı kalmamışsa veya Türk vatandaşı olmayan vergi mükellefleri, bu fırsattan nasıl yararlanacaklar? Bir Alman veya diğer uluslardan birinin vatandaşı web sayfamızı okuyarak bize sorduğunda cevabımız bellidir. Alman Prof. B. Rürup’un tavsiyesiyle 2005 yılından beri Alman maliyesi tarafından vergi denkleştirmede hesaba katılan ve ökonomun adıyla tanınan Rürup Rente aynen Türkiye SSK’sında olduğu gibi hem aylık taksitlerle uzun yıllar yatırılarak vergiden düşüldüğü gibi, hem de toptan yatırılarak (Abfindung dediğimiz toplu çıkış parası alanlarda) büyük miktarda para alma hakkına sahiptirler. Türk okurlarımız, 'sizde SSKvar ya biz ne yapalım da toplu para alalım' diyen arkadaşlarına bu konuyu bir uzmanla görüşerek halletmelerini salık verebilirler.

TAMİRAT MASRAFLARINI İKİYE BÖLÜNÜZ

Vergi denkleştirmede sık sık sorulan bir konu da tamirat masraflarının miktarıdır. Bazı okurlarımız yılda örneğin onbin auro evlerinde tamirat işçilik masrafları olduğunu ve maliyenin en çok yıllık altıbin Euro ile sınırlı olarak bu paranın yüzde 20 si olan 1200 Euro’yu gönderdiğini dile getiriyorlar. Bizim önerimiz, eğer gerçekten altıbin aurodan fazla işçilik masrafi ödeyenler varsa, bu masrafların bir kısmını gelecek yıl ödeyerek alacakları paranın hepsini iki yıla bölmemin sayesinde almalarını salık veririz. Ödemeler kesinlikle peşin olmamalıdır iş yapan firma veya şahsın banka hesabına havale edilmelidir.

Elterngeld ikiye bölünsün Almanca olarak 'Elterngeld' olarak adlandırılan çocuk eğitim yardımı malesef vergiye tabidir. Diğer gelirler gibi doğrudan değil de indirekt (Progressionsvorbehalt) olarak vergilendirilmektedir. Eğer eşlerden her ikisi çalışıyorsa, anne olan eşin maaşlarına oranlı olarak Elterngeld ödeneceğinden, vergi sınıfının 3 veya 4 olmasını salık veririz. Daha çok net gelir, daha çok Elterngeld demektir. Çalışan bayanlarda işveren annelik parası vermektedir. Bağlı bulunduğu sağlık kasası (AOK, BARMER gibi) 90 gün için günde 13 Euro annelik parası vermektedir. Bunlar da vergiye indirekt olarak tabi olduğundan, aile çocuğuna sevinirken, ödeyeceği vergiler üzmektedir. Bundan dolayı, alınan Elterngeld denilen paranın, 24 aya bölünmesi sayesinde ailenin maliyeye ödeyeceği vergi azalmaktadır. Çünkü annelik izinde plan bayanın çalışmadığı halde yıllık 1000 auro yol masrafı düşülmektedir. Daha geniş bilgiyi uzmanınızdan alabilirsiniz. Çalışmayan bayanlarda da Elterngeld denilen paranın, 24 aya bölünmesini salık veririz.

ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

1. Paralı çıkış alanlar hiç vakit kaybetmeden danışmanlarına son hesaplamayı yaptırsınlar.

2. Türkiye de bakımlı kişileri olanlar da, gönderdikleri paraları kontrol edip, son havalelerini yapsınlar

3. Türkiye bakımları için 2019 yılı başında başlangıç için az da olsa, ocak ayında havale yapsınlar.

Toplum Gazetesi/ALMANYA (Haber: 14 Aralık 2018)

 

HABERLER