"ALMANYA'DA DÜŞÜNCE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ ANAYASANIN GÜVENCESİ ALTINDADIR"

ALMANYA'NIN HESSEN EYALET BAŞBAKANI VOLKER BOUFFIER TOPLUM GAZETESİ NİSAN SAYISINDA BASIN VE DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜNE DİKKATE ÇEKİYOR:


"...DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ ALMANYA'DA ANAYASAL GÜVENCE ALTINDADIR. ENGELLENEMEZ..."


T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisini konu edinen hicivli bir Almanca şarkıya gösterdiği tepki ve Dışişleri Bakanlığı'nın "düşünce özgürlüğünü" savunan açıklaması, iki ülke arasında gerilime yol açarken, Hessen eyaleti Başbakanı ve aynı zamanda gazetemiz Toplum'un köşe yazarı Volker Bouffier'in Nisan ayı makalesi, Almanya'nın düşünce ve ifade özgürlüğüne pencere açtı.
Volker Bouffier'in bu günce makalesini, okurlarımız ve ilgi duyanlar için, baskı saatinden önce burada yayınlıyoruz:


Volker Bouffier - Hessen Eyaleti Başbakanı / ALMANYA


DÜŞÜNCE VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ


Düşünce ve basın özgürlüğü denilen değerler, ülkemiz demokrasi kültürü ve politika derinliği bağlamında vazgeçilmez temel değerlerdir.
Hatta bir demokratik politik olgunun gücü, bir anlamda eleştirel sürece hazır olmakla da ilintilidir. İçi dolu bir tartışma ortamı ve tartışmanın konusu veya bir hicivli eleştiride, espri, çizmeyi aşsa bile, bütün bunlar, devleti, toplumu ve politikayı yıpratmaz.


Bilakis, bir adım daha öne götürür. Güçlü ve dengeli bir politik yapı, böylesi gerimli ortamlarda da ayakta durmasını bilir.
Yani tartışmaların önünü kesmek, yasaklamak, görüşleri bastırmaya çalışmak, aslında güçlünün uğraşısı olmamalıdır. Ayrıca ülkemiz Almanya’da böyle birşeye yeltenmek bile yasaktır. Çünkü bizim anayasamızın görüşü ve tavrı çok açıktır.


Anayasamız der ki; “Herkes, kendi düşüncesini kağıda veya resime dökme, bunları yayma ve mevcut her kanalda, ortamda, hiçbir engel ile karşılaşmaksızın paylaşma hakkına, özgürlüğüne sahipti. İsteyen herkes, yasak kapsamına girmeden kamuoyunu bilgilendirme imkanını da kullanır.”


Bu kural, Anayasamızın 5. maddesinde çok açık biçimde yer alır. Hatta devamında da şöyle der:
“Televizyonlar, filmler basın özgürlüğü ve ve bilginin haber yoluyla yayılması konusunda tamamen özgürdür ve bu özgürlük anayasal güvence altındadır. Bu alanlarda sansürleme kesinlikle sözkonusu olamaz.


Demokrasi ve düşünce özgürlüğünün bizim kültürümüzde, birbirine feda edilemeyecek kadar birbirine bağlı olduğu ve aynı hedefe odaklandığını söyleyebiliriz. Eğer basın ve düşünce özgürlüğü olmasaydı, bugün demokratik bir devlet ve demokratik bir toplumdan nasıl söz edeblirdik ki...


Hatta, düşünce ve basın özgürlüğünün demokrasi ve hukuk devleti sayesinde olduğunu da unutmayalım.
Bir diğer deyişle, içi dolu, güvenilir boyutta bilgi alma, yayma özgürlüğünden yoksun, düşüncelerin özgürce dillendirilip, anlatılmadığı bir ortamı demokratik bir devlet olarak görmemiz kesinlikle mümkün değildir.


……………….. / ALMANCA DEUTSCH / ………………..
Volker Bouffier - Ministerpräsident - Land Hessen / DEUTSCHLAND


PRESSE- UND MEINUNGSFREIHEIT


Meinungs- und Pressefreiheit sind ein Lebenselixier der Demokratie und der Politik.


Die Stärke demokratischer Politik zeigt sich, wenn sie sich einer kritischen Auseinandersetzung stellen muss.
Sei es eine sachliche Diskussion, sei es eine satirische Zuspitzung – sie können Staat, Gesellschaft und Politik weiterbringen.
Eine souveräne Politik kann und muss in diesem Spannungsfeld bestehen. Der Versuch, Debatten zu verhindern oder einzelne Beiträge womöglich zu unterdrücken, ist kein Zeichen von Kraft.


In Deutschland wäre ein solcher Versuch zudem unzulässig. Unser Grundgesetz pflegt in dieser Frage eine klare Haltung und eine klare Sprache:


„Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten“,
heißt es im Artikel 5. Und weiter:


„Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.“


Demokratie und Meinungsfreiheit sind aufeinander angewiesen, sie stehen in einem inneren Zusammenhang zueinander.
Ohne Meinungs- und Pressefreiheit kann es keinen demokratischen Staat, keine demokratische Gesellschaft geben.
Umgekehrt können sich Meinungs- und Pressefreiheit nur unter den Bedingungen der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit entfalten.


Ein demokratischer Staat ist ohne frei zugängliche, sachliche und zuverlässige Informationen und ohne einen offenen Meinungsaustausch unvorstellbar.
../..
Toplum Gazetesi/ALMANYA: (YORUM: 31 Mart 2016)

HABERLER