Almanya'da 2017 Yılı İçin Vergi Mevzuatında Bilinmesi Gereken Bazı Ayrıntılar

Vergi Denkleştirmede Çocukların Vergi Kimlik Numarası Şart!

Frankfurt’ta vergi denkleştirmesi konusunda çalışan Tican e.V. uzmanlarından Asım Tozoğlu, 2016/2017 Vergi Kanunu’nda önemli değişiklikler olduğuna işaret etti ve okurlarımızı belli konularda bilgilendirdi.

Tozoğlu’nun verdiği bilgiye göre, yeni yıldan itibaren vergi denkleştirme işlemleri tamamen elektronik olacak ve çocuk paraları, çocukların özel vergi numarası ile (Steueridentifikationsnummer) ödenebilecek. Tozoğlu ayrıca, çocuk parası, asgari geçim haddi, bakım miktarları, zamlı çocuk paraları ve yalnız eğiten kimselere tanınan muafiyetlerin de artırıldığına vurgu yaparak, „Almanya bakım belgelerinde ' bakım yapılan şahıslara ait özel vergi numarası (Steueridentifikationsnummer) şartı getirildi“ dedi.

Devlet, belgeli vergi denkleştirme işlemlerindeki kağıt masrafını azaltmak ve maliyede yer tasarrufunu da sağlamak amacıyla 'şifreli' vergi denkleştirme işlemini başlatıyor. Geçtiğimiz yıl pilot proje olarak başlatılan bu işlem, 2017 yılından itibaren yaygınlaştırılacak. Bu şekilde işlem yapmak isteyen kimseler, maliyeden şifresini isteyecek ve yazılı olarak bildirilen bu şifre 90 gün içinde kullanılarak, maliyeden belgeler elktronik olarak istenecek, işverenler tarafından elektronik olarak bildirilen vergi bilgileri, varsa,ailenin aldığı hastalık parası verileri, çocuk kasasından gelen bilgiler, emeklilik kasasından gelecek bilgiler vs. hepsi maliyeden gelecek ve mükellef bunları ya kendisi ya da mali müşavirine bildirerek elktronik vergi denkleştirme işlemini gerçekleştirecek. Türkiye bakımı için belgeler yine kağıt olarak işleme konacak.

Maliyeye aktarılmayan diğer kişisel giderler belgelerle ispatlanarak gönderilecek. (Hastalık masrafları, ev için ödenen yan masraflar, Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu’na yatırılan emeklilik borçlanma belgeleri vs.)

Çocuk Parası Kasası’na 'özel kimlik numarası' bildirilmezse, paralar kesilecek şeklinde haberler, insanları tedirgin etti. Devlet, çifte ödemeleri önlemek amacıyla, 'Steueridentifikationsnummer' ile işlem yapacak. Elinde olmayanlar bu numaraları Maliye Bakanlığı’nın ilgili sayfasından tedarik etmelidir. Olanlar ise çocuk parası kasasına bildirmekle, kasanını işini kolaylaştırır. 3. Federal hükümet son yıllarda büyük miktarda biriken vergi gelirlerinden bir miktarını yani beş milyar Euro’nun üstünde bir miktarı, 2015 in yazında yaptığı bir kanunla, 2015 yılı ocak ayından itibaren geriye dönük olarak yürürlüğe koydu.

Bu kanunla, çocuk paralarına kademeli olarak zam yapıldı. Birinci ve ikinci çocuk için ödenen 190 Euro, 2017 den itibaren 192 Euro’ya, üçüncü çocuk için 196 Euro, dördüncü ve daha çok çocukta ise, 221 Euro, 2017 den itibaren 223 Euro’ya çıkarıldı. Aylık gelirleri 1100 Euro’dan yüksek ve 1700 Euro’dan düşük olan ailelere ödenen 'Kindergelzuschlag' yani zamlı çocuk paraları da 1 Ocak’tan 2017 den itibaren çocuk başına ayda 160 Euro yerine 170 Euro olarak ödenmeye başlanacak. Bu uygulama, 8,9 milyon kişiyi kapsıyor. Çocukların kazandıkları para sınırlandırılması üç yıl önce kaldırıldığı için çok küçük meblağlar yüzünden bir yıllık çocuk parasından mahrum olunmuyor.

Bilindiği gibi okula gidenler, meslek yapanlar veya tahsil eden çocuklar için, 25 yaşını doldurana kadar çocuk parası, alıyor. Çocuğun özürlü olması halinde, kendini idare edemeyecek durumda olanlarda. yaş sınırı olmadan çocuk parası devamlı ödenir. 25 yaşını doldurduğu halde tahsile devam eden çocuklarda ise, çocuk parası kesildiği için ailesinin bakım yapması söz konusudur. Çocuğun kazancı da gözönünde bulunduralarak, maliyeden vergi iadesi almak mümkündür. Devlet, 2016 yılından itibaren bilhassa çocuklarını yalnız eğiten kimselerin elinden tuttu ve yıllık 1308 Euro olan 'Freibetrag für Alleinerziehende' miktarını 1908 Euro’ya, ikinci çocuktan itibaren de 240 Euro çocuk başına muafiyet getirdi. Bu durumda olan ailelerin dikkat etmesi gereken hususları mutlaka vergi uzmanlarına danışmalıdır. Asgari muafiyet ve buna bağlı olarak bakım miktarları da artırıldı. 2016 yılında 8652 Euro olan asgarı muafiyet 2017 yılı için 8820 Euro olarak belirlendi. Türkiye deki akrabalarımıza yaptığımız bakım miktarı 2016 yılı için kişi başına 4326 Euro, 2017 için 4410 Euro olacaktır.

Yeri gelmişken hatırlatalım:. a. Türkiyeye para havalelerinizin mutlaka kaynağı belli olmalıdır. Bilhassa büyük miktarda (örneğin 10 bin Euro’yu geçen) gönderilen paraların gerektiğinde hesabını vermelisiniz. Yıllık geliri 30 bin Euro olan bir kimsenin üç yıl içinde Türkiye’ye 60 bin Euro göndermesi hiç de gözden kaçacak bir durum değildir. b. Bakım paraları için Türkiye’ye ocak ayı içinde mutlaka havale yapılmalıdır. Zira maliye ilk havaleden itibaren bakım miktarlarını hesaplamaktadır. Örneğin mayıs ayında ilk havale yapılmışsa, ilk dört ay değerlendirilmez. Hatta bazı memurlar: ‘bu insanlar gerçekten bakıma muhtaçsa, ilk dört ay ne ile geçindiler?’ şeklinde soru yöneltebiliyor. Türkiyede yaşayan bakıma muhtaç akrabaların gelirlerine bağlı olarak işlem yapılmaktadır.

Hiç geliri olmayan kimseler için kişi başına 4410 Euro gönderilmelidir. 5.Hesen eyaleti üç yıl önce iptal ettiği 'Fehlsubventionsabgabe' kanununu yeniden günışığına çıkarttı. Bu kanuna sosyal evlerde oturanların ödedikleri kiralar ve gelirleri karşılaştırılıyor ve fark tahsil ediliyor. Böylece 'Wohnungsamt' 1 Temmuz 2016 dan itibaren Hessen eyaletinde sosyal konutlarda oturanları soru yağmuruna tuttu ve ailenin gelirleri baz alınarak ödeyeceği kira farkını belirledi. Aile bireylerinin tümünün gelirleri dikkate alınarak hesaplamalar yapılmaktadır.

Konumuz da Almanya da bakım yaptığımız kişilerin 'İdentifikationsmummer' dediğimiz özel numaralarını mutlaka bakım belgelerine yazmamız gerekliliğidir. Almanya da bakım miktarı kişi başına 2016 yılı için 8652 Euro, 2017 yılı için 8820 Euro olarak belirlenmiştir.

Ayrıntılı bilgi için: Asım Tozoğlu 069/73 19 19 www.tican.eu

HABERLER