Almanya Anayasa Mahkemesi, Irkçı Parti'nin Kapatılması Talebini Reddetti

ALMAN ANAYASA MAHKEMESİ, IRKÇI PARTİ NPD'NİN KAPATILMA TALEBİNİ REDDETTİ

Alman Anayasa Mahkemesi, eyaletler meclisi olarak da bilinen Federal Konsey’in verdiği ve Alman Milliyetçi Parti NPD’yi hedef alan "ırkçı parti kapatılsın" yolundaki talebini oybirliğiyle reddetti.

Mahkeme bu kararında, adı geçen partinin ırkçı dokusu ve söylemleri olduğunun bilindiğini vurguladı ve kararını: "Ancak bir partiyi kapatmak için yeterli bir delil elde mevcut değildir" gibi, özet şekliyle gerekçelendirdi. Anayasa Mahkemesi Hakimler Kurulu, Federal Konsey’in kapatılsın dilekçesinde: „kamu düzeni bozuluyor. Sığınmacı yurtları yakılıyor. korku atmosferi büyüyor.“ gibi gerekçelerin, parti kapatma konusunda yeterli birer kanıt olarak görmedi.

Kararda: „Bu parti cephesinden kimileri, karşıt görüşte olan insanların demokratik haklarına kısıtlama getirmiş ve hareket alanını daraltmış olabilir. İnsan haklarını açık biçimde baskı altına da almış olabilir. Ancak bunların bir siyasi genel sonuca belirleyici bir etkisi yoktur. Bunlar, yasalara göre, parti kapatmak için tek tek yeterli gerekçe olamaz“ görüşü öne çıkartıldı. Kararda ayrıca, bir partinin kapatılabilmesi için, kamu düzeni açısından gerçekten ağır bir tehlike oluşturması gerektiği yolundaki görüşün de altı çizildi ve: „NPD açısından, bugün için böyle bir risk yoktur. Yani Almanya’da demokrasi için bir risk sözkonusu değildir. Ayrıca NPD meclislerde söz sahibi değildir ve hele hele çoğunluğu ele geçirmiş değildir.“ denildi. Almanya'nın Karlsruhe kentindeki bu üst yargı organının kararına tepkiler farklı oldu.

Kimi siyasi otoriteler, red kararını "talihsiz bir adım.. utanılacak bir karar" olarak tanımlandı ve bu karar hakkında: „Anayasa Mahkemesi’sinin bu açıklaması, NPD açısından bir onay veya takdir şeklinde değerlendirilecektir. Bu ırkçı parti Anayasa Mahkemesi’nden gelen desteği, seçmen tabanında daha çok suistimal edecek“ yorumları yapıldı. Kimi otoriteler ise, NPD'nin yasaklanmasının, şu günlerde büyük önem taşımadığına dikkati çekti. Bu otoriteler ayrıca, "NPD, AfD'nin hızlı yükselişi karşısında etkisiz konuma gelmiştir. Böyle bir yasak, NPD'nin işine gelir ve yer altına girerler ve yeniden palazlanırlar" uyarısında bulundu. Uyarılar arasında, bu partinin seçimlere katılarak, devlet kasasından diğer partiler gibi yardım aldığı ve bununla yeni atılımlar yapabileceği de yer alıyor.

Anımsanacağı gibi, 2003 yılında da NPD’nin kapatılması yönünde bir girişim yapılmış ancak, yine Anayasa Mahkemesi böyle bir talebi geri çevirmişti. Bu parti, son yıllarda bazı yerel meclislerde çok az sandalyeye sahip ve bölgesel politik dengeler açısından fazla bir ağırlık ifade etmiyor. NPD’nin Avrupa parlamentosu’nda ise sadece 1 milletvekili var.

Eyaletler İçişleri Bakanları, Karlsruhe’deki Anayasa Mahkemesi’nden gelen „red“ kararı üzerine, yeniden atağa geçmeye ve parti yasaklaması konusunda yasaların engelini dikkate alarak, anayasa değişikliği yapmaya ve ırkçı partilerin devlet kasasından finanse edilmesini önlemeye yönelecek. Almanya’daki yasalar, parti kapatmayı zorlayan bir içerik arzediyor.

Anayasa Mahkemesi, tarihinde parti kapatma konusunda sadece iki başvuruya olumlu yanıt verdi. Bunlardan ilki 1952 yılında Sosyalist Reich Partisi’nin (SRP) kapatılması oldu. Tarihte ikinci ve son kapatma kararı ise, 1956 yılında Almanya Kominist Partisi için verilmişti. 1962 yılından bu yana siyasi faaliyetlerini sürdüren NPD’nin ülke genelinde sadece 5200 üyesi bulunuyor. Bu parti daha çok doğulu eyaletlerde etkin ve özellikle Saksonya, bu partinin önemli kalesi olarak görülüyor.

Toplum Gazetesi/ALMANYA: (Haber: 17 Ocak 2017)

HABERLER