ALMANY CUMHURBAŞKANI, MÜSLÜMAN CEMAAT TEMSİLCİLERİ İLE DİYALOG ARAYIŞINDA

ALMANYA CUMHURBAŞKANI, MÜSLÜMAN TEŞKİLATLARIYLA BULUŞTU. AMAÇ: BARIŞ İÇİNDE BİRLİKTELİĞİ SAĞLAYACAK ÖNYARGISIZ BİR DİYALOG SÜRECİ

Federal Alman Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, bu ülkede yerleşik Müslüman dini cemaat temsilcileriyle biraraya geldi ve birlikte barış içinde yaşamı tesis etmek için farklı kültür ve inançtan insanların önyargısız diyalogunun büyük önem taşıdığını gösterdi.

Görüşme, Berlin Cumhurbaşkanlığı sarayında gerçekleşti. 

Müslüman temsilciler ile belirli aralıklarda sürekli bilgi alış verişinde bulunmak amacıyla bu gibi görüşmeleri yapmak istediklerini belirten Cumhurbaşkanı Steinmeier, bir günde bütün sorunların tabiki çözülemeyeceğini ancak toplumdaki ses tonunun gittikçe sertleştiğinden endişe duyduğunu ve hangi konularda ihtiyaçların bulunduğunu öğrenmek istediğini dile getirdi.

Davet için teşekkürlerini dile getirerek konuşmasına başlayan DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Aşıkoğlu: „...Camilerimizin endişelerini ve son bir hafta içinde altı cami saldırısı yapılması bildirmek bizim için önem arz etmektedir. Müslüman dini cemaatlerin demokratik toplum yapımızın bir parçası olduğunu ve siyasi tartışmalardan uzak tutulması gerektiğini vurgulamanız ve Müslümanlara yönelik İslamofobik ve dışlayıcı tutumlara karşı mesajlarınız toplumun rahatlaması açısından önemli olacaktır” dedi.

Prof. Dr. Aşıkoğlu ayrıca: „60’lı yıllarda gelen ilk ve ikinci nesil kendi kültür ve dini geleneklerini korudular. Ancak, üçüncü ve dördüncü nesil yeterli dini eğitim almazsa manevi boşlukta kalmakta, selefi veya radikal akımlara kapılmaktadırlar. Bu hem toplum için hem de Müslüman aileler için istenmeyen bir durumdur. Toplumda görülen İslamofobik tutumlar ve dışlamalar özellikle gençleri radikalizme itebilir. Bu nedenle İslam’ın din olarak kabulü ve doğru bilgilerin doğru yöntemlerle öğretilmesi önemlidir. Çünkü din ve inanç birey için önemli ihtiyaçtır. Bu ihtiyaç doğru bilgiyle doyurulmazsa yozlaşır. Tehlikeli hal alır” diye konuştu.

DİTİB Genel Başkanı daha sonra şu görüşleri dile getirdi:
„Şu anda DİTİB camilerinde 50 civarında bu şekilde görev yapan Alman vatandaşı din görevlisi mevcuttur. Dini cemaatlerin siyasi çalkantılara kurban edilmemesi gerekir. Ayrıca Türk ve Alman Üniversitelerinin İlahiyat eğitimi konusunda akademik iş birliği yapmak gerekir.“

Almanya Cumhurbaşkanı’nın davetine katılan bir diğer Müslüman teşkilatlardan olan KRM dönem sözcüsü Dr. Zekeriya Altuğ ise şunları söyledi:

„...Alman İslamı’ talebi ve böylece 1400 yıllık İslam geleneğinin gözardı edilmesi sadece radikal çevrelere fayda sağlayacaktır. Bu, Müslüman tabanda güven ortamı bulamayacak bir taleptir. İşbirliği anayasamızın temelleri üzerinde ve aynı hizada olmalıdır...“

Görüşmede; Müslüman dini cemaat temsilcileri de Müslüman halkın sorunlarından örnekler verdi ve aktüel olumsuz siyasi tartışmalar çerçevesindeki mevcut olan olası riskleri aktardı. Bunun somut örneği olarak, Müslüman dini cemaat temsilcileri tekrar alevlenen İslam düşmanlığı ve yüksek artış gösteren cami saldırılarını gösterdi.

Katılımcılar Müslümanların toplumun bir parçası olarak tanınmalarının onları kendilerini toplumun bir parçası olarak hissetmelerine ve öyle hareket etmelerine vesile olacağına da vurgu yaptı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ise, buluşmada, çeşitli görüşlere ve diğer görüşmelere açık olduğunu gösterdi.

Görüşmeye, Almanya İslam Konseyi, İslam Kültür Merkezleri Birliği, Almanya Müslüman Merkez Konseyi, Almanya Bosnalılar İslam Birliği, Almanya Faslılar Merkez Konseyi’nden yönetim kademesinden, başkan veya temsilci düzeyinde şahsiyet ve kanaat önderleri katıldı.

Toplum Gazetesi/ALMANYA (Haber: 27 Ocak 2018)

HABERLER