REFERANDUMUN ARDINDAN ERDOĞAN: "ATI ALAN ÜSKÜDAR'I GEÇMİŞTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu neticeyi küçümsemeye çalışanlar var. Atı alan Üsküdar’ı geçti. Millete sopa gösterenler cevabını sandıkta aldı." dedi. Muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise, referandumda şaibe vardır" diye konuştu.
Türkiye’de derin bir toplumsal ayrışıma sebep olan ve 18 maddelik Anayasa Değişikliği Paketi’ni içeren halk oylaması artık geride kaldı ancak, oy kullanımında şaibe iddiaları giderek artmaya başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçu küçümseyenler var. Oysa artık atı alan Üsküdar’ı geçmiştir“ dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, „Bu seçimler şaibelidir“ görüşünü savundu.
YSK Başkanı Sadi Güven’in resmi açıklamasına göre, yüzde 51,4 oy oranı ile, EVET öne çıkarken, Hayır oy oranı ise yüzde 48,6’te kaldı.
Ana muhalefet partisi CHP, mühürsüz zarf içinde oy kullanımında, sayıları 1,5 milyon civarında olmak üzere suistimal olduğu iddiasıyla, itiraz hakkını kullandı.
YSK Başkanı ise, açıklamasında, „Sandık Kurulu mühürü olmayan zarf içinde verilen oylar, seçmenin iradesini yansıtır“ diyerek, uygulamayı savundu.
Hayır cephesi ise, YSK başkanının bu tavrının yandaş olduğunu belirtti ve yasaları bir yorumla legalize etmeye çabaladığını dile getirdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, YSK’nun bu inanılmaz uygulamasıyla Seçim Yasası’nın 98. ve 101. maddesini ihlal ettiğini vurguladı ve: „Be seçim şaibelidir.“ dedi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: “Sandığa gidip iradesini veyan eden tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Koşullar eşit olmamasına karşın elimizden gelen tüm çabayı hukuk zemininde gösterdik. ‘Evet’i savunanlar hukuk kurallarının dışına çıktılar. Anayasalar toplumsal uzlaşı belgesidir. Hepimizin anayasası olacak. Bir grubun, bir partinin ya da bir kişinin değil. Toplumun en az yüzde 51’i buna ‘Hayır’ diyor. Bu anayasa toplumsal uzlaşı metni değildir.” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü’nün bahçesinde yurttaşlara seslendi ve şunları dile getirdi:
“Bunlar hep bize patinaj yaptırdılar. Türkiye’nin önünde patinaj kalmadı. Türkiye muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacak, endişeniz olmasın. Türkiye çok daha büyük adımlar atacak. Biz projelerimle, uygulamalarımızla konuştuk. Biz yüzde 86’yla seçim yaptık. Böyle bir katılım var mı ya. YSK’ya ve sandıkta görev yapan yurttaşlara çok teşekkür ediyorum. Bunun yüzde 51.5’ini ‘Evet’ aldı. Bu neticeyi küçümsemeye çalışanlar var. Atı alan Üsküdar’ı geçti. Millete sopa gösterenler cevabını sandıkta aldı. İdam cezasını sayın Bahçeli ve Sayın Yıldırım’la görüşeceğim. Kılıçdaroğlu da destekleyeceğini söylemişti. Desteklemezse bir halk oylaması da onun için yaparız.”
Muhaliflerin şaibeli seçim diye niteledikleri yanlış uygulamalar şöyle özetleniyor:
1- TEK SEÇİM, İKİ AYRI UYGULAMA
YSK, yurt dışı oylarda mühürsüz pusulaları saymadı, yurt içi oylarda saydı. Aynı seçimde, bir yerde farklı uygulamada, diğer yerde farklı uygulama yapıldı.
2- SONUÇLAR ORTAYA ÇIKMADAN MANİPÜLATİF BALKON KONUŞMALARI
Arada sadece 1 milyon 300 bin oy fark varken ve bir milyon 600 bin oya tekabül eden 40 bin sandık hiç açılmamışken, balkon konuşmaları başladı.
3- “GEÇERSİZ” OYLAR NEDEN GEÇERSİZ SAYILDI
850 bin geçersiz oy var denildi, bunların hepsinin incelenmesi gerekiyor.
4 – “OY PUSULALARI VE ZARFLARA OYLAMA SONRASINDA KAŞE BASILDI
Kaşesiz oyların sayılmasının yanısıra, atılmış oylara sonradan kaşe basıldığı da belgelendi.
Oylamada, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana Mersin gibi illerde Hayır oyları açık ara önde giderken, İç Anadolu’dan gelen oylar AKP’yi kıl payı öne taşıdı.
Halk, İstanbul başta olmak üzere, bazı şehirlerde, sonucu protesto etmek ve „Hayır“ oylarına sahiplenmek amacıyla, sokağa çıktı. Bu arada bazı şehirlerde evlerin balkonlarından tencere tava çalanlar oldu.
YURTDIŞI OYLARI DA SAYILDI
Yurt dışındaki seзmenler iзin 57 ülke, 120 temsilcilikte sandık kurulmuş, 27 Mart'ta başlayan oy verme işlemi 9 Nisan'da sona ermişti. Yurt dışında kullanılan oy pusulaları, uçaklar ve diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilmişti.
İŞTE ANAYASADA DEĞİŞİKLİĞİ ÖNGÖREN 18 MADDEYİ ŞÖYLE ÖZETLEMEK MÜMKÜN:
REFERANDUMDA DEĞİŞECEK MADDELER NELER?
Seçim meydanlarında EVET cephesinin vatan, millet, ezan gibi argümanlarla kabul ettirmeye çalıştığı Hayır cephesinin ise demokrasi ve Cumhuriyet diyerek karşı çıktığı referandumda TBMM'den geçen Anayasa Değişikliği Tasarısı'na göre 18 Madde değişiyor. Peki o maddeler neler ve neler değişiyor? İşte referandumda oylanacak 18 madde ve içeriği:
1. MADDE
Anayasa değişiklik teklifinin 1. maddesiyle, Anayasa'nın 9. maddesinde düzenlenen “Yargı Yetkisi”ne ilkesel bir ekleme yapılması önerilmekte ve Yargı yetkisinin, “…bağımsız ve tarafsız mahkemelerce…” kullanılacağı belirtilmektedir.
2. MADDE
Anayasa değişikliği teklifinin 2. maddesiyle, Anayasa'nın 75. maddesinin değiştirilmesi öngörülmekte ve TBMM'deki sandalye sayısının 550'den 600'e çıkarılması öngörülmektedir.
3. MADDE
2709 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yirmibeş” ibaresi “Onsekiz” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar,” ibaresi “askerlikle ilişiği olanlar,” şeklinde değiştirilmiştir.
4. MADDE
2709 sayılı Kanunun 77 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “C. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanının seçim dönemi MADDE 77- Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde 101 inci maddedeki usule göre ikinci oylama yapılır.”
5. MADDE
Anayasa değişikliği teklifinin bu maddesiyle (Anayasa Komisyonu'nda 5.madde olarak kabul edilmiştir), Anayasa'nın 87. maddesinin değiştirilmesi teklif edilmekte ve “…Bakanlar Kurulunu ve Bakanları denetlemek…” görev ve yetkisinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkileri arasından çıkarılması öngörülmektedir.
6. MADDE
Anayasa değişikliği teklifinin bu maddesiyle Anayasa'nın 89. maddesinde yapılması önerilen değişiklik kapsamında; Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri gönderilen kanunun aynen kabulünün, ancak Meclis “…üye tamsayısının salt çoğunluğu ile…” mümkün olabileceği öngörülmektedir.
7. MADDE
Anayasa değişikliği teklifinin bu maddesiyle Anayasa'nın 93. maddesinde yapılması önerilen değişiklik kapsamında; ara verme veya tatil sırasında “…doğrudan doğruya veya Bakanlar Kurulunun istemi üzerine…” toplanabilen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, bundan böyle yalnızca Cumhurbaşkanı tarafından toplantıya çağrılabileceği belirtilmektedir.
8. MADDE
Anayasa değişiklik teklifinin bu maddesiyle Anayasa'nın 98. maddesinde yapılması önerilen değişiklik uyarınca, maddenin “Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bilgi edinme ve denetim yolları” olan kenar başlığının Anayasa metninden çıkarılması öngörülmektedir.
9.MADDE
Anayasa değişikliği teklifinin bu maddesiyle Anayasa'nın “Başlıksız” 98. maddesinde yapılması öngörülen değişiklik uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi bundan böyle ancak “…toplumu ilgilendiren bir konuda…” Genel Görüşme yapabilecektir.
10.MADDE
Anayasa değişikliği teklifinin bu maddesiyle Anayasa'nın 101. maddesinde yapılması öngörülen değişiklik uyarınca, ancak “…doğuştan Türk vatandaşı olanlar(ın)…” Cumhurbaşkanı seçilebileceği belirtilmektedir.
11. MADDE
Anayasa değişikliği teklifinin bu maddesiyle Anayasa'nın 104. maddesinin neredeyse tümüyle baştan yazılması önerilmekte ve Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkilerinin neler olduğu sıralanmaktadır. Bu kapsamda, değiştirilmesi teklif edilen 104. maddenin 17. fıkrasında, teklif kapsamındaki en önemli değişiklik önerilerinden biri olan “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” düzenlenmektedir. Anılan düzenleme uyarınca, Cumhurbaşkanı'nın yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarabileceği öngörülmekte ve bu Kararnamelere ilişkin çeşitli esaslara yer verilmektedir.
12. MADDE
Anayasa değişikliği teklifinin bu maddesiyle Anayasa'nın 105. maddesinin başlığıyla birlikte değiştirilmesi teklif edilmekte olup; maddenin Cumhurbaşkanı'nın cezai sorumluluğuna hasredilmesi önerilmektedir. Teklif uyarınca, Cumhurbaşkanı hakkında bir suç işlediği iddiasıyla soruşturma açılabilmesi ve Yüce Divan yargılamasının yolunun açılabilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çok yüksek nitelikli çoğunluk kararlarıyla (üye tamsayısının salt çoğunluğunun teklifi ve üye tamsayısının üçte ikisinin kabul oyu) mümkün olabilmektedir. Bu yöntem, Cumhurbaşkanı'nın görev süresi tamamlandıktan sonra, bu süre içinde işlediği iddia edilen suçlar bakımından da aynı şekilde uygulanmaya devam edecektir.
13. MADDE
Anayasa değişikliği teklifinin bu maddesiyle Anayasa'nın 106. maddesinde yapılması öngörülen değişiklik uyarınca, Cumhurbaşkanı'nın “…seçildikten sonra bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabil(eceği)” öngörülmektedir. İlaveten, Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde veya Cumhurbaşkanı'nın hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde de, “…Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cumhurbaşkanlığına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır” hükmü getirilmektedir.
14. MADDE
Anayasa değişikliği teklifinin 4. maddesiyle, Anayasa'nın 77. maddesinin değiştirilmesi öngörülmekte ve bundan böyle Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin beş yılda bir ve “…aynı günde…” yapılması öngörülmektedir.
15. MADDE
Anayasa değişikliği teklifinin 13. maddesiyle (Anayasa Komisyonu'nda 12.madde olarak kabul edilmiştir) Anayasa'nın 119. maddesinde yapılması öngörülen değişiklik uyarınca, olağanüstü hal ilân yetkisi “Cumhurbaşkanı Başkanlığı'ndaki Bakanlar Kurulu”ndan alınarak, Cumhurbaşkanı'na bırakılmaktadır.
16. MADDE
Anayasa değişikliği teklifinin 19/D. maddesiyle, Anayasa'nın 146. maddesinde düzenlenen Anayasa Mahkemesi'nin üye sayısının, “Askerî Yargıtay” ve “Askerî Yüksek İdare Mahkemesi”nin kaldırılması ve buralardan Anayasa Mahkemesi'ne üye seçimine son verilmesi neticesinde, 17'den 15'e indirilmesi önerilmektedir.
17. MADDE
Anayasa değişikliği teklifinin 17. maddesiyle (Anayasa Komisyonu'nda 14.madde olarak kabul edilmiştir) Anayasa'nın 159. maddesinde düzenlenen “Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu”nun adındaki “…Yüksek…” kelimesinin madde başlığından çıkarılması önerilmektedir. Bu düzenlemeye paralel olarak, Anayasa'nın farklı yerlerinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na yapılan tüm atıfların da bu yeni isimlendirmeye uygun olarak düzeltilmesi öngörülmektedir.
18. MADDE
Anayasa değişikliği teklifinin 6. maddesiyle (Anayasa Komisyonu'nda 5.madde olarak kabul edilmiştir), Anayasa'nın 87. maddesinin değiştirilmesi teklif edilmekte ve “…Bakanlar Kurulunu ve Bakanları denetlemek…” görev ve yetkisinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkileri arasından çıkarılması öngörülmektedir.
Toplum Gazetesi/ALMANYA: (HABER: 16 Nisan 2017)

HABERLER